Renco Solar
Farmy słoneczne
Argumenty przemawiające za technologią fotowoltaiczną:

Elektrownie słoneczne nie powodują konfliktów i sprzeciwów lokalnej społeczności związanych z hałasem, infradźwiękami i zapachami jakie mogą występować w przypadku technologii pozyskiwania energii z wiatru czy biomasy.

Produkcja czystej ekologicznie energii elektrycznej pochodzącej ze słońca nie wywołuje skutków ubocznych związanych ze szkodliwym działaniem na ludzi i zwięrzęta.
Najlepsza energia
Najczystsza energia pod słońcem
to nie tylko slogan reklamowy ale fakt.

Słońce to "czysta" energia - docierająca do naszej planety zamieniana w energię elektryczną za pośrednictwem modułów fotowoltaicznych nie powoduje zanieczyszczeń, nie wytwarza odpadów, nie generuje CO2.

Oblicz koszt instalacji